Samsarul si formular tranzit T1 la rulote Anglia ANAF


Raspunsul primit ajuta foarte mult comunitatea rulotistilor din Romania, mai ales pe cei care intentioneaza sa isi achizioneze o rulota din Marea Britanie.


Platforma dedicata rulotismului – vanzari, intermedieri si inchirieri rulote, accesorii si autorulote

www.bazarache.ro


Descriere generala

Doresc sa va prezint particularitatea acestor rulote privind regimul lor de inmatriculare in Marea Britanie. Sunt multe persoane fizice care nu inteleg diferenta intre prezentarea dvs de mai jos, pasii privind declararea unei marfi necomunitare la intrarea in spatiul comunitar si riscurile (contraventiile) la care se pot expune.

Rulotele si remorcile in Marea Britanie nu detin numar propriu, sunt considerate ca fiind accesorii pentru autoturisme (similar un suport de bicicleta sau suport de prindere cutie portbagaj) si practica standard a samsarilor de rulote consta in:


– detin rezidenta in Marea Britanie


– achizioneaza si inmatriculeaza un autoturism in Marea Britanie pe numele lor si achizitioneaza o rulota, la care atasaseaza numarul de inmatriculare al autoturismului tragator si incep deplasarea catre Romania cu acest asamblu – autoturism inmatriculat in Marea Britanie, sofer cu rezidenta in Marea Britanie si rulota ca accesoriu neinmatriculat. El declara la intrarea in Comunitatea Europeana faptul ca se deplaseaza cu masina in inters propriu, urmand ca odata ajunsi in Romania sa valorifice / puna in vanzare rulota care nu a fost declarata.


– vor fi multe cazuri in care samsarii (deja prezinta pe toate canalele posibibile ca nu se plateste TVA la importul rulotelor, motivul fiind clar tendentios) care vor introduce in Romania rulote prin procedura descrisa mai sus (fara a fi declarate la intrarea in spatiul european ca marfa necomuniitara) si le vor pune in vanzare in Romania.


– cumparatorul roman de buna credinta, va achita suma solicitata si apoi va incerca sa o inmatriculeze, conform cu procedurile inainte de 2021

Va solicitam sprijinul inca o data si va multumim cu aceasta ocazie pentru efortul si continutul clar al raspunsului primit anterior

Intrebare numarul 1

Riscurile la care se supune (contraventii) in cazul foarte probabil in care un cumparator cetatian roman de buna credinta incearca sa achizioneze si sa inmatriculeze o rulota achizionata din Marea Britanie si introdusa in Romania dupa 1 ianuarie 2021 la care:
– vanzatorul (importatorul) a procedat ca in descrierea mesajului
– nu a declarat rulota ca marfa necomunitara la intrarea in spatiul UE
– nu detine numar EORI
– nu detine declaratie vamala de tranzit T1
 

Intrebare numarul 2

Schimbarea proprietarului dupa introducerea in spatiul comunitar, prin declararea ei ca marfa extracomunitara, obtinerea declaratiei vamale de tranzit T1
Persoana care importa rulota (prin procedura legala descrisa in raspunsul dvs de mai jos) sa poata sa revanda rulota in perioada de la intrarea in spatiul comunitar pana la plata TVA-ului aferent bunului importat iar cumparatorul de buna credinta sa fie nevoit sa suporte contraventii din necunoasterea acestui aspect juridic si sa plateasca TVA-ul aferent tranzactiei dar nu mai poate dovedi ca a fost importatorul oficial al acestei rulote

Va multumesc

Cu deosebita consideratie
Gabriel Vasilache

February 1, 2021, 11:31:39 AM GMT+2,

vamaharghita@customs.ro <vamaharghita@customs.ro>
 Stimate domnule,

Referitor la solicitarea Dvs., transmisă electronic în data de 24.01.2021, înregistrată la B.V.I. Harghita cu nr.631/27.02.2021, având ca subiect ,,taxa vamală şi TVA la rulotele importate din Anglia-2021”, vă comunicăm următoarele:

-În cazul în care o persoană fizică din România achiziţionează o rulotă din Regatul Unit, (care în prezent are statutul de ţară terţă), şi doreşte să o introducă în România (adică pe teritoriul vamal al Uniunii Europene), la prezentarea la biroul vamal de intrare în UE va trebui să declare marfa necomunitară în vederea vămuirii, şi să întocmescă (printr-un comisionar vamal) o declaraţie vamală de tranzit (T1).

-în declaraţia vamală de tranzit T1 este precizat biroul vamal la care trebuie prezentată marfa pentru îndeplinirea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, precum şi termenul acordat pentru prezentarea la biroul vamal de destinaţie.

-pentru îndeplinirea formalităţilor de punere în liberă circulaţie în România, trebuie prezentat documentul cu care a fost achiziţionată marfa (rulota), precum şi alte documente disponibile (de ex. certificat de înmatriculare, etc.).

-dacă rulota este achiziţionată de la o firmă, se va prezenta factura de cumpărare.

-dacă rulota este achiziţionată de la o persoană fizică, se va prezenta contractul de vânzare-cumpărare, document care precizează vânzătorul, cumpărătorul, marfa, elemente de identificare ale rulotei, suma de plată, etc.

-referitor la stabilirea valorii în vamă se vor aplica următoarele reglementări:

– articolele 1-9 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife şi comerţ (GATT) (privind evaluarea mărfurilor in vamă),

-articolele 70-74 din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

Ø Astfel, valoarea în vamă a mărfurilor importate va fi valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, când acestea sunt vândute pentru export cu destinaţia ţării de import, după o ajustare, dacă este cazul.

Ø Dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate nu se poate determina prin aplicarea prevederilor de mai sus, valoarea în vamă va fi valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice sau similare, vândute pentru export cu destinaţia aceleaşi ţări de import şi exportate în acelaşi moment sau aproape în acelaşi moment cu mărfurile de evaluat
Ø Elementele care se adaugă la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru marfa importată, în măsura în care au fost suportate de cumpărător, dar nu sunt incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit sunt, de exemplu, (dar nu numai) comisioane şi cheltuieli de intermediere, cu excepţia comisioanelor de cumpărare, precum şi următoarele costuri până la locul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii:

-cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate

-cheltuielile de încărcare, descărcare şi manipulare conexe transportului mărfurilor importate.

În ceea ce priveşte cheltuielile de transport sunt incidente prevederile articolului 138 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme de aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, şi anume dacă transportul este gratuit sau este asigurat de cumpărător, cheltuielile de transport care se includ în valoarea în vamă a mărfurilor se calculează în conformitate cu tariful uzual practicat pentru aceleaşi moduri de transport.

De asemeni precizăm că potrivit O.M.F.P. nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, atunci când există suspiciuni cu privire la valoarea în vamă declarată pentru bunurile introduse în România de persoane fizice şi pentru determinarea acesteia pe baza valorii de tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare, determinarea definitivă a valorii în vamă se amână.

Pentru efectuarea formalităţilor vamale, importatorul trebuie să fie înregistrat, adică să aibă atribuit un număr EORI. Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie se depune prin intermediul unui comisionar vamal. Declaraţia vamală, documentele aferente mărfii, declaraţia vamală de tranzit T1, precum şi marfa de vămuit se prezintă la biroul vamal de destinaţie, în termenul precizat pe declaraţia vamală de tranzit T1.

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, marfa cu denumirea “remorci și semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul rulotă” se încadrează, în funcţie de grautate, la poziţia 87.16.10.92 (cu o greutate de maxim 1600 kg) sau la poziţia 87.16.10.98 (cu o greutate peste 1600 kg), taxa vamală 2,7%. Dacă din actele rulotei nu rezultă greutatea, este necesară identificarea RAR.

Simularea stabilirii sumelor de plată în momentul vămuirii:

Presupunem că valoarea rulotei conform contractului de vânzare- cumpărare este de 1200 GBP, şi dispuneţi de o factură de transport de 300 EUR. Presupunem că organele vamale au acceptat această valoare de tranzacţie.

Transformarea în lei a sumelor se efectuază conform art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, utilizând cursul valutar transmis de BNR.

Presupunem efectuarea calculului în luna ianuarie 2021, 1 EUR=4,8705 lei, 1 GBP=5,3664 lei.

Valoarea în vamă

1200×5,3664 + 300×4,8705 =7900,83 lei

Taxa vamală

7900,83 x 2,7% =213 lei

Baza de calcul a TVA este compusă din valoarea în vamă + cuantumul taxei vamale, adică:

7900,83 + 213 = 8113,83 lei

Cuantum TVA

8113,83 X 19% =1542 lei

Suma de plată în momentul vămuirii este egală cu suma dintre cuantumul taxei vamale, plus cuantumul TVA, adică 1755 lei.

De la 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Acordul Comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În relaţia cu Marea Britanie nu se acceptă certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pentru dovedirea originii preferenţiale.

Cu stimă

Kosa Izabella

Inspector vamal- BVI Harghita

Str. Harghita, nr. 98, Miercurea Ciuc

Tel. 0266 371819

Fax 0266 311844

E-mail vamaharghita@customs.ro

Alt raspuns de la vama Mures

Stimate domnule,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, trimisă pe e-mailul Biroului Vamal de Interior Mures, având ca subiect ,,taxa vamală şi TVA la rulotele importate din Anglia-2021”, vă înaintăm următorul răspuns:
Dacă o persoană fizică doreşte să achiziţioneze o rulotă din Regatul Unit şi să o introducă în România (Teritoriul UE), va trebui să o declare la frontiera Regatului Unit cu Comunitatea Europeană pentru a putea să se întocmească o declaraţie vamală de tranzit, deoarece rulota achiziţionată are statut de marfă necomunitară începând cu data de 01.01.2021, (dacă aceasta a fost înmatriculată în Regatul Unit).

Dacă rulota este achiziţionată de la o persoana fizică din Regatul Unit, este suficient contractul de vânzare-cumpărare în care sunt menţionate părţile din contract, suma cu care a afost achiziţionată marfa, iar dacă aceasta este achiziţionată de la un agent economic îi este necesară factura fiscală pentru îndeplinirea formalităţilor vamale de punere în liberă circulaţie în România.

Conform art.1 din Acordul privind evaluarea mărfurilor in vamă (Acordul privind aplicarea articolului VII al GATT din 1994), valoarea în vamă a mărfurilor importate este valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri când acestea sunt vândute pentru export cu destinaţia ţării de import.

Dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate nu se poate determina prin aplicarea prevederilor de mai sus, valoarea în vamă este valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice sau similare, vândute pentru export cu destinaţia aceleaşi ţări de import şi exportate în acelaşi moment sau aproape în acelaşi moment cu mărfurile de evaluat.

La valoarea în vamă astfel determinată se adaugă, în măsura în care au fost efectuate până la locul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii :
– cheltuielile de transport și costul asigurării mărfurilor importate,
– costurile de încărcare și manipulare legate de transportul mărfurilor importate,etc.
Fiscal aprobat prin Legea 227/2015. Dacă de pe cartea rulotei reiese masa maximă admisibilă, pentru ca bunul să fie încadrat corect, nu va mai fii necesară o identificare RAR.

La exemplul dat de dumneavoastră, când valoarea rulotei este de 3000 GBP, fără cheltuieli de transport sau de încărcare sau asigurare,etc., calculul se face astfel:
– se aplică cursul de schimb stabilit conf. art. 146 din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2447 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, determinându-se astfel valoarea în vamă.
– la valoarea în vamă astfel determinată se aplica procentul de taxă vamală, respectiv 2,7%. Cuantumul taxei vamale este de 81 GBP, transformaţi în lei la cursul valutar respectiv.
– baza de impozitare a TVA este compusă din valoarea în vamă + cuantumul taxei vamale (exprimate în lei), la care se aplică procentul de TVA, respectiv 19%.
– suma de plata stabilită în declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie este compusă din cuantumul taxei vamale si al TVA.

În vederea obţinerii preferinţelor tarifare la importul de bunuri, trebuie făcută dovada originii preferenţiale, beneficiind astfel de exceptare de la plata taxlor vamale, conform Acordurilor Internaţionale de Liber Schimb dintre Uniunea Europeană şi ţările terţe.

Cu stimă,

Ferencz Gabor
Sef BVI MURES

Poza principala credit Gabriel Vasilache

Evalueaza
[2 voturi / scor: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *