Taxa vamala si TVA la rulotele din Anglia – 2021

Am incercat sa adun diverse informatii, in acest moment discutam de  ATENTIE – 2 ASPECTE MAJORE

 • TAXA VAMALA- raspunde Directia Generala a Vamilor ( zero )
 • TVA (taxa pe valoare adaugat) – raspuns Directia Generala a Vamilor  (19%) – vedeti ultima parte din articol raspuns oficial

Raspunsul primit de la Directia Regionala a vamilor

Vreau sa precizez urmatoarele:

 • rulota este considerata accesoriu la masina din UK si nu trebuie sa fie inmatriculata (decat la cererea proprietarului)

 • deplasarea din UK catre Romania se face de obicei cu masina inmatriculata in UK, sofer roman rezident in UK la care are atasat rulota

 • pana in Romania nu te opreste nimeni sa te intrebe de actele de export al rulotei deoarece … este (poate fi) rulota achizionata pe numele tau in UK (contract de vanzare cumparare) si este accesoriu de la masina

 • problema apare cand aduci rulota pe platforma sau trailer, folosind un transportator autorizat, atunci ai nevoie de toate documentele/formalitatile de export

 • fiind cetatian rezident in UK, poti sa solicitati repatrierea unor bunori in baza unei proceduri dar pe care NU AI VOIE sa le instrainezi pe o perioada de timp definita.


 • normal ca samsarii vor spune CA NU se plateste vama si nici TVA ca sa poata sa isi vanda marfa, unii care au inmatriculat spun ca au platit taxe dar nu prezinta nici o dovada, este un joc psihologic in scopul de a crea loc pentru vanzarile rulotelor in conditii gri

 • In data de 30 Octombrie 2020 a aparut jurnalul oficial al comunitatii europene prin care au fost stabilite tarifele vamale ale Comunitatii Europene.  Se mentioneaza clar – aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021 in anumite conditii

 1. Daca esti scutit de taxele vamale nu inseamna ca automat esti scutit de plata TVA-ului. Din Marea Britanie se va exporta fara TVA si cred ca in Romania se va aplica TVA la valoarea rulotei (19%) deoarece TU cumparatorul esti PERSOANA FIZICA, nu persoana juridica, si nu poti sa fii inregistrat pentru scopuri de TVA
  Raspunsul din adresa indica TVA de 19%


Sa vedem punctul de vedere al ANAF Romania

Aspecte privind operațiunile începute înainte de 31 decembrie 2020 și finalizate după 1 ianuarie 2021

Din perspectiva TVA, livrările de bunuri între Regatul Unit și UE vor fi considerate exporturi și importuri după încheierea perioadei de tranziție.

Expedierea sau transportul bunurilor din Marea Britanie (MB) către teritoriul unui stat membru (sau viceversa) început înainte de 31 decembrie 2020 și finalizat după 1 ianuarie 2021 (mărfurile sosesc la frontiera UE sau la frontiera MB) după perioada de tranziție, vor fi luate în considerare în scopuri de TVA ca operațiuni intra-UE (livrări și achiziții de bunuri intra-UE sau livrări de bunuri B2C impozabile în țara de destinație – vânzări de bunuri la distanță – sau de origine și nu ca exporturi/importuri (art. 51 alin. (1) din Acordul de retragere).

După data de 1 ianuarie 2021 pentru prestările transfrontaliere de servicii între Statele Membre și Regatul Unit, regimul TVA se stabilește în funcție de tipul serviciului, calitatea de persoană impozabilă a beneficiarului și locul în care se prestează efectiv serviciul, astfel dacă locul prestării serviciilor este situat într-un Stat Membru, prestarea serviciilor va fi supusă TVA în acel stat membru, pe baza condițiilor prevăzute în Directiva TVA;


 

Pentru cine este interesat, puteti accesa informatiile apasand pe link – Lista de tarife vamale


Citim capul de tabel de pe fiecare pagina si putem observa informatiile generale esentiale

Putem intelege in acest moment ca sunt 2 aspecte ale taxarii format din

 • procent standard de impozitare agreat de comunitatea europeana pentru bunurile importate din spatiul ex european
 • cota suplimentara ce poate fi aplicata

In aceasta prezentare discutam strict de rulote turistice/camping. Codul vamal indica pozitia 87.16.10


8716 10 Remorci și semiremorci de tip rulotă, pentru locuințe sau camping – are 2 subcapitole
– 8716 10 92 – masa maxima admisibila pana la 1600 kg
– 8716 10 98 – masa maxima admisibila mai mare de 1600 kg


Analizam coloana ” Tarif vamal” si observam ca se mentioneaza 2.7, adica se va aplica 2.7% din valoarea rulotei (discutam separat cum se stabileste baza de impozitare, valoarea declarata, valoarea de piata, valoarea din catalog)

Am vazut multe comentarii privind „greseala din exemplul de mai jos de calcul – moneda este ” Lira”. Nu conteaza moneda in care este emisa factura, calculul se face procentual si platit in RON la curs de schimb valutar oficial. In Romania toate platile se fac in RON !!!

In ultima coloana avem indicatorul „p/st”, adica se aplica taxa vamala pentru fiecare produs/unitate importata. 

Daca doriti sa cautati taxele vamale pentru autorulote sau alte bunuri utilizati soft-ul online gratuit – CAUTARE cod vamal online


Eu doresc ca caut ” caravans (adica rulote)” import Marea Britanie catre Romania

imi apar 4 rezultate disponibile

Directia generala a vamilor din Romania a prezentat in limba romana tarifele vamale, sunt identice cu cele prezentate in limba engleza

Informatiile de mai jos sunt copiate de pe website-ul oficial al Directie Generale a vamilor din Romania si prezint informatiile esentiale. Pentru informatiile complete, accesati informatiile / website lor

 Brexit va afecta compania dumneavoastră dacă:

 • cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit sau
 • utilizează materiale și produse din Regatul Unit pentru a efectua schimburi comerciale în temeiul unor regimuri tarifare preferențiale către țările partenere ale UE.

Aceasta înseamnă că:

 • Va trebui să depuneți declarații vamale atunci când importați sau exportați orice produs către/din Regatul Unit sau când vă tranzitați mărfurile pe teritoriul Regatului Unit.

 • Dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală – link

 • Declarația vamală poate fi completată fie de compania dvs., fie de un reprezentant ales – un furnizor de servicii care efectuează procedurile pentru dvs. (de exemplu: un comisionar în vamă – link)

 • Declarația trebuie depusă la biroul vamal căruia îi sunt prezentate mărfurile: fie în momentul prezentării în vamă a mărfurilor, fie înainte cu cel mult 30 de zile până la prezentarea în vamă a mărfurilor (declarație vamală depusă anterior prezentării mărfurilor).

 • Pentru mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii trebuie depuse declaraţii sumare de intrare – ENS (Entry Summary Declaration). Pentru mărfurile ce urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, declarația vamală conține elementele necesare pentru analiza de risc în ceea ce privește securitatea și siguranța (de ex. ruta transportului).


 • În general, va trebui să plătiți TVA în țara din UE în care puneți în consum produsele importate din Regatul Unit.

 • Pentru tranzacțiile cu Regatul Unit, va trebui să respectați norme și proceduri în materie de TVA diferite de cele aferente tranzacțiilor efectuate în cadrul UE.

 În acest caz, pe lângă formalitățile de mai sus, daca nu aveti cum sa dovediti originea bunului, va trebui sa platiti taxele

 • Va trebui să plătiți taxe vamale pentru mărfurile pe care le importați în UE din Regatul Unit – link.
 • Puteți fi afectat de cotele impuse pentru anumite mărfuri care sunt introduse în UE din Regatul Unit.

În plus, trebuie să fiți conștient de faptul că, dacă utilizați materiale sau procese din Regatul Unit, acestea nu vor mai fi considerate ca fiind „originare” în temeiul regimurilor preferențiale existente ale UE – link.

 


 

Stimate domnule,

Referitor la solicitarea Dvs., transmisă electronic în data de 24.01.2021, înregistrată la B.V.I. Harghita cu nr.631/27.02.2021, având ca subiect ,,taxa vamală şi TVA la rulotele importate din Anglia-2021”, vă comunicăm următoarele:

-În cazul în care o persoană fizică din România achiziţionează o rulotă din Regatul Unit, (care în prezent are statutul de ţară terţă), şi doreşte să o introducă în România (adică pe teritoriul vamal al Uniunii Europene), la prezentarea la biroul vamal de intrare în UE va trebui să declare marfa necomunitară în vederea vămuirii, şi să întocmescă (printr-un comisionar vamal) o declaraţie vamală de tranzit (T1).

 

-în declaraţia vamală de tranzit T1 este precizat biroul vamal la care trebuie prezentată marfa pentru îndeplinirea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, precum şi termenul acordat pentru prezentarea la biroul vamal de destinaţie.

 

-pentru îndeplinirea formalităţilor de punere în liberă circulaţie în România, trebuie prezentat documentul cu care a fost achiziţionată marfa (rulota), precum şi alte documente disponibile (de ex. certificat de înmatriculare, etc.).

 

-dacă rulota este achiziţionată de la o firmă, se va prezenta factura de cumpărare.

 

-dacă rulota este achiziţionată de la o persoană fizică, se va prezenta contractul de vânzare-cumpărare, document care precizează vânzătorul, cumpărătorul, marfa, elemente de identificare ale rulotei, suma de plată, etc.

 

-referitor la stabilirea valorii în vamă se vor aplica următoarele reglementări:

 

– articolele 1-9 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife şi comerţ (GATT) (privind evaluarea mărfurilor in vamă),

-articolele 70-74 din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

 

Ø Astfel, valoarea în vamă a mărfurilor importate va fi valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, când acestea sunt vândute pentru export cu destinaţia ţării de import, după o ajustare, dacă este cazul.

Ø Dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate nu se poate determina prin aplicarea prevederilor de mai sus, valoarea în vamă va fi valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice sau similare, vândute pentru export cu destinaţia aceleaşi ţări de import şi exportate în acelaşi moment sau aproape în acelaşi moment cu mărfurile de evaluat

Ø Elementele care se adaugă la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru marfa importată, în măsura în care au fost suportate de cumpărător, dar nu sunt incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit sunt, de exemplu, (dar nu numai) comisioane şi cheltuieli de intermediere, cu excepţia comisioanelor de cumpărare, precum şi următoarele costuri până la locul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii:

 

-cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate

-cheltuielile de încărcare, descărcare şi manipulare conexe transportului mărfurilor importate.

 

În ceea ce priveşte cheltuielile de transport sunt incidente prevederile articolului 138 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme de aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, şi anume dacă transportul este gratuit sau este asigurat de cumpărător, cheltuielile de transport care se includ în valoarea în vamă a mărfurilor se calculează în conformitate cu tariful uzual practicat pentru aceleaşi moduri de transport.

 

De asemeni precizăm că potrivit O.M.F.P. nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, atunci când există suspiciuni cu privire la valoarea în vamă declarată pentru bunurile introduse în România de persoane fizice şi pentru determinarea acesteia pe baza valorii de tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare, determinarea definitivă a valorii în vamă se amână.

 

Pentru efectuarea formalităţilor vamale, importatorul trebuie să fie înregistrat, adică să aibă atribuit un număr EORI. Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie se depune prin intermediul unui comisionar vamal. Declaraţia vamală, documentele aferente mărfii, declaraţia vamală de tranzit T1, precum şi marfa de vămuit se prezintă la biroul vamal de destinaţie, în termenul precizat pe declaraţia vamală de tranzit T1.

 

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, marfa cu denumirea “remorci și semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul rulotă” se încadrează, în funcţie de grautate, la poziţia 87.16.10.92 (cu o greutate de maxim 1600 kg) sau la poziţia 87.16.10.98 (cu o greutate peste 1600 kg), taxa vamală 2,7%. Dacă din actele rulotei nu rezultă greutatea, este necesară identificarea RAR.  

 

Simularea stabilirii sumelor de plată în momentul vămuirii:

 

Presupunem că valoarea rulotei conform contractului de vânzare- cumpărare este de 1200 GBP, şi dispuneţi de o factură de transport de 300 EUR. Presupunem că organele vamale au acceptat această valoare de tranzacţie.

 

Transformarea în lei a sumelor se efectuază conform art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, utilizând cursul valutar transmis de BNR.

 

Presupunem efectuarea calculului în luna ianuarie 2021, 1 EUR=4,8705 lei, 1 GBP=5,3664 lei.

Valoarea în vamă

1200×5,3664 + 300×4,8705 =7900,83 lei

 

Taxa vamală  

7900,83 x 2,7% =213 lei

 

Baza de calcul a TVA este compusă din valoarea în vamă + cuantumul taxei vamale, adică:

7900,83 + 213 = 8113,83 lei

Cuantum TVA

8113,83 X 19% =1542 lei

 

Suma de plată în momentul vămuirii este egală cu suma dintre cuantumul taxei vamale, plus cuantumul TVA, adică 1755 lei.

 

 

De la 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Acordul Comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

 

În relaţia cu Marea Britanie nu se acceptă certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pentru dovedirea originii preferenţiale.

 

 

Cu stimă

Kosa Izabella

Inspector vamal- BVI Harghita

Str. Harghita, nr. 98, Miercurea Ciuc

Tel. 0266 371819

Fax 0266 311844

E-mail vamaharghita@customs.ro

 

 

 


Te poti inscrie in – GRUPUL – VACANTE cu AUTO – RULOTA

Stiu ca vacanta este evenimentul asteptat de intreaga familie iar scopul acestui grup este sa impartasim experientele traite IN si OFF campingurile din Romania si Europa prin prezentarea informatiilor CORECTE si coerente.DRUJBA si COPACII TAIATI pentru focul de tabara cu care semnalizezi avioanele de pe cer, ceafa de porc la gratar si ciorba pe ritm de manele NU SUNT obiectul acestui grup

2 thoughts on “Taxa vamala si TVA la rulotele din Anglia – 2021

 1. Am cumpărat o rulotă din Anglia și am dus-o în România anul trecut nu am avut timp să o înscriu, dacă o înscriu anul acesta m-ai trebuie să plătesc vamă pentru ea. Menționez că rulota se află în România de anul trecut iunie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *